Bandaż do kości

BANDAŻ DO KOŚCI

Bandaż znajduje zastosowanie przy pakowaniu mięsa z ostro zakończoną kością, zabezpieczając woreczek przed przebiciem. Bandaż do próżniowego pakowania mięsa z kością wykonany w 100% z bawełny nasączonej woskiem bardzo odpornym na przebicia mechaniczne.

Nałożony bezpośrednio na mięso z kością zapewnia ochronę opakowania (woreczka foliowego) przed uszkodzeniem w chwili wyciągania próżni z opakowania. Warstwa wosku nałożona jest w taki sposób, że tworzy powierzchnię bardzo odporną mechanicznie, elastyczną i dobrze przylegającą do produktu spożywczego.

Materiał ten dopuszczony jest do bezpośredniego kontaktu z produktem spożywczym, spełniając wymagania prawne stawiane materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością zawarte w rozporządzeniu WE Nr 1935/2004 z dn.27 października 2004 roku oraz rozporządzenia WE Nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Produkt spełnia kryteria czystości dla „wosków, rafinowanych, pochodnych ropy naftowej lub syntetycznych materiałów węglowodorowych (PM Ref N° 95859) zawartych w załączniku do rozporządzenie Komisji WE 10/2011/EC z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Wymiary produktu
Długość 1 rolki: 100 [m]
Szerokość: 250 [mm]
Grubość: 90 [my]

Skład
Tkanina -100% bawełny, wosk

Wskazane warunki stosowania i przechowywania:

  • Optymalna temperatura przechowywania: 15-20°C przy wilgotności względnej 50%-60%.
  • Nie składować w miejscu nasłonecznionym, obok grzejników, promienników, kotłów.
  • Najlepszym zabezpieczeniem jest stosowanie oryginalnych opakowań ochronnych.
  • Stosować zasadę: „pierwszy na wejściu – pierwszy na wyjściu".