Zarządzanie jakością

ISO 9001 / HACCP / BRC IoP

W dniu 17 grudnia 2010 roku firma MERCUR jako jedna z pierwszych polskich firm produkujących materiały barierowe termokurczliwe uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami międzynarodowego standardu technicznego dla opakowań branży spożywczej BRC IoP, oraz po raz kolejny uzyskała certyfikat na zgodność z normą ISO 9001 przyznanymi przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas Certification.

W kwietniu 2012 roku grupa MERCUR-TRADE poddała się certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001 oraz standardem BRC IoP przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną DNV - Det Norske Veritas, gdzie podczas auditu uzyskała najwyższą możliwą ocenę - poziom A.

W kwietniu 2013 roku MERCUR-TRADE w wyniku auditu recertyfikacyjnego ISO9001 i BRC IoP (gdzie również uzyskała nawyższą możliwą ocenę A) ponownie potwierdziła zachowanie bezpieczeństwa i jednolitego, wymaganego poziomu jakości produkowanych opakowań i świadczonych usług.

Wymagania wdrożonego standardu BRC IoP obejmują m.in.:

  • przyjęcie formalnego systemu analizy zagrożeń i ryzyka
  • udokumentowanie technicznego systemu zarządzania
  • kontrolę nad normami środowiskowymi, produktem, procesem i personelem

Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami ww. norm zapewnia ciągłe doskonalenie działalności firmy w zakresie produkcji i dystrybucji opakowań foliowych dla przemysłu spożywczego.

Poza tym przyczynia się do:

  • produkcji bezpiecznych materiałów opakowaniowych na każdym etapie ich wytwarzania
  • uzyskania zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami
  • wzmocnienia zaufania klientów, konsumenta, dla których bezpieczeństwo i jakość opakowania jest bardzo ważna
  • minimalizacji ryzyka związanego z koniecznością wycofania produktów z rynku oraz z odpowiedzialnością prawną za wyroby
  • spełnienia wymagań prawnych Unii Europejskiej w tym polskich w zakresie bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych