Jakość

Podstawowym kryterium jakości dla firmy MERCUR-TRADE Sp. z o.o. S.K.A. specjalizującej się w produkcji, konfekcjonowaniu i sprzedaży opakowań foliowych dla produktów spożywczych jest zadowolenie Klienta oparte na zaufaniu, profesjonalnej i kompleksowej obsłudze oraz dostarczaniu wyrobów o wysokiej satysfakcjonującej go jakości. Mottem firmy jest:

„JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISU”

Misja i cele strategiczne:

 • Systemowe podejście do zarządzania jakością oraz efektywne zarządzanie procesami zasobami i organizacją, w celu doskonalenia jakości wytwarzanych wyrobów zgodnie z normą ISO 9001:2008 i standardem
 • BRC IoP w procesie realizacji wyrobów
 • Zapewnienie legalności i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów
 • Oferowanie efektywnych nowoczesnych technik i technologii opakowaniowych dla branży spożywczej;
 • Wdrażanie nowych technologii z wykorzystaniem kwalifikacji i aktywności wszystkich pracowników uczestniczących w procesie wytwórczym wyrobu
 • Podniesienie konkurencyjności na krajowym rynku opakowań dla branży mięsnej i serowarstwa.

Cele operacyjne:

 • Zaangażowanie w sprawę badania i spełniania obecnych i przyszłych potrzeb konsumentów oraz dalszy pomyślny rozwój współpracy z Klientami
 • Oferowanie Klientom wyrobów zgodnych z ich indywidualnymi projektami i wymogami w oparciu o najwyższe standardy technologiczne i jakościowe
 • Rozwój asortymentu i stawianie wysokich wymagań naszym dostawcom w zakresie jakości dostarczanych wyrobów oraz ich innowacyjności
 • Funkcjonowanie i stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 i standardem BRC IoP
 • Tworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz pełną realizację zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej, a także kontrolę i ciągłe doskonalenie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP
 • Wykreowanie u każdego pracownika przedsiębiorstwa świadomości roli wykonywanej przez niego pracy w aspekcie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu oraz zrozumienia wagi zadowolenia Klientów
 • Edukacja i systematyczne podnoszenie kwalifikacji, umiejętności oraz zaangażowania wszystkich pracowników firmy w procesy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa żywnościowego wyrobów

Zarząd Spółki MERCUR -TRADE zapewnia warunki i odpowiednie zasoby potrzebne do realizacji wyznaczonych celów i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

Polityka jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu jest w firmie znana i realizowana przy pełnym zaangażowaniu Kierownictwa i Personelu Spółki.

Zarząd firmy MERCUR-TRADE

Warszawa, dnia 1.12.2011